รับจดทะเบียนบริษัท / รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัท 7,500 บาท เท่านั้น (ฟรี! ตรายาง 1 อัน)

(รวมค่าธรรมเนียมราชการและคัดเอกสารชุดจดจัดตั้งให้ครบชุด)

ไม่มีสัญญาผูกมัดทำบัญชีรายเดือนหลังจดทะเบียนบริษัท

บริการการจดทะเบียนแก้ไขและขอใบอนุญาต
เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

งานบริการด้านบัญชี-ภาษีอากรและประกันสังคม